Birma

PG tom 14. Muzułmanie w buddyjskiej Birmie. Geneza i oblicza konfliktu

img_5905
Mnisi i generałowie. Obraz w świątyni w Mandalay
Fot. Roman Husasrki

Poniżej udostępniam do pobrania mój artykuł, który ukazał się w 14 Tomie Przeglądu Geopolitycznego w ramach publikacji po sympozjum pt. „Islam we współczesnym świecie”. Sympozju zorganizował Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego wraz z Grupą Badawczą „Towarzystwo Lelewelowskie”.

Cały 14 Tom Przeglądu Geopolitycznego do przeczytania tu.

Mój artykuł pt. Muzułmanie w buddyjskiej Birmie. Geneza i oblicza konfliktu do pobrania: PDF

Leave a Reply