SHAN STATE

Zdjęcia zostały zrobione w lipcu 2012

Birma jest niezwykle zróżnicowanym krajem, w którym żyje ponad sto narodowości. Płaskowyż Szan, gdzie miałem okazję spędzić dwa tygodnie, zamieszkany jest przez takie grupy etniczne jak m.in.: Kaczinowie, Lisu, Intha, Akha, Pa-O, Lahu czy Szanowie. Po więcej informacji na temat ich zwyczajów i kultury odsyłam do niezwykle ciekawej książki Wojciech Giełżyńskiego Opiumowa Dżungla. Po mimo upływu lat pozycja ta wciąż wydaje się aktualna. W górzystej i tropikalnej krainie przemianom się nie spieszy.