The Ethiopian Orthodox Church

Zdjęcia zostały zrobione w marcu 2013 roku.

Dziś przedstawiam zdjęcia dotyczące etiopskiej ikonografii, architektury sakralnej i życia duchowego. Etiopia już w IV wieku przyjęła chrześcijaństwo. Religia ta rozwijała się w izolacji stąd unikatowy charakter w obrządku i sztuce. Zachęcam zwrócić uwagę na oryginalnych etiopskich świętych i unikalny styl etiopskich krzyży. O ich symbolice, jak i o całym Kościele można by pisać książki więc… Zapraszam do kontemplacji!